Ako prebieha kurz?

Ďalšie informácie

Pred prvou hodinou účastník kurzu dostane jednoduché inštrukcie, ktoré je potrebné splniť (inštalácia komunikačnej platformy). V prípade akýchkoľvek problémov vám budeme k dispozícii na adrese info@studujajty.sk. Na prvej hodine sa budeme venovať inštalácii programovacieho prostredia ak to nebolo súčasťou inštrukcií.

Kurz je vedený lektorom, ktorý sleduje prácu účastníkov kurzu pomocou zdieľania obrazoviek, aby vedel v prípade nejasností a problémov danému účastníkovi pomôcť. Rovnako aj naši študenti vidia čo lektor na počítači robí a v prípade, že nerozumejú danej látke, môžu okamžite zareagovať.

Ponuka kurzov

Buď medzi prvými, kto sa dozvie o novinkách