Komunikácia a organizácia kurzov na perfektnej úrovni. Ochota lektora dovysvetliť učivo aj mimo hodín. Obrovská spokojnosť.