Martin Martiska

softvérový inžinier (Python a Java) a absolvent informatiky na FEI STU v Bratislave

Andrea Jonásová

študentka informatiky na Masarykovej univerzite a lektorka kurzu Java.

Michael Koudela

študent riadenia softwarových systémov a služieb na FI MUNI v Brne

Dominik Dubovský

programátor a lektor programovania

Jakub Bateľ

študent Masarykovej Univerzity v Brne, zároveň pracuje ako programátor vo firme Red Hat

Maroš Gonda

softvérový vývojár podnikových informačných systémov, absolvent FEI Technickej univerzity v Košiciach

Marek Macho

študent informatiky na MUNI v Brne a animátor mládeže

Enkh-Undral EnkhBayar

programátor a tester, študent informatiky na MUNI v Brne

Nina Lúčna

lektorka programovania a absolventka FMFI UK v Bratislave

Filip Forgáč

študent informatiky na MUNI v Brne. Lektor programovacích jazykov Python a Java