Obrovská spokojnosť s náplňou kurzu ako aj s prístupom lektora